Değerlerimiz

  • Dürüstlük ve Şeffaflık
  • Sorumluluk
  • Hesap Verebilirlik
  • Rekabet ve Adalet
  • Yaratıcılık ve Mükemmeliyet
  • Karşılıklı Saygı ve Sevgi
  • Çalışanların ve Müşterilerin Mutluluğu
  • Yerel Kültürlere Saygı
  • Çevreye Duyarlılık
  • Sosyal Sorumluluk Bilinci