Etik Kurallar

Ares International Transport tüm faaliyetlerinde güvenilirliği esas almaktadır.

Tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğru, dürüst ve şeffaf bir şekilde hareket eder. Faaliyetleri sırasında doğru ve açık bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

Dil, din, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni hal, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler arasında herhangi bir ayrım yapmaz. Tüm çalışanları, iş ortaklarına adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.

Sahip olduğu özel bilgilerin korunmasına özen gösterir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin vermez. Bu bilgiler sadece yetkisi olan kişiler tarafından Etik Kurallar çerçevesinde kullanılabilir.

Ares International Transport tüm faaliyetlerini yasa ve kurallara uygun olarak yürütür. Yasa ve kuralları yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.